شهید سعید

شبکه های مجازی ما را دنبال کنید

برچسب: رضیه غبیشی

شهید سعید سیاح طاهری

خاطرات شهید سیاح طاهری نوشته می‌شود

نوشته شده در ساعت - 19 مهر 1396

رضیه غبیشی از نگارش کتاب جدیدی با محوریت زندگی شهید سعید سیاح طاهری خبر داد.

رضیه غبیشی، نویسنده و خالق کتاب «ملاصالح»، از نگارش کتاب جدیدی خبر داد و گفت: در حال حاضر مشغول نگارش خاطرات هدیه غبیشی، همسر شهید سعید سیاح طاهری هستم. کار مصاحبه …