شهید سعید

شبکه های مجازی ما را دنبال کنید

برچسب: مسابقه کتابخوانی

برگزاری سه مسابقه کتابخوانی برای یادبود شهید سعید سیاح طاهری

نوشته شده در ساعت - 03 مهر 1397

با طراحی ستاد مردمی مسابقات کتابخوانی دفاع مقدس شهید سعید سیاح طاهری، سه مسابقه کتابخوانی با ویژگی صرف مخاطب محور در هفته دفاع مقدس درحال برگزاری است.

در اولین ابتکار به‌صورت (محله محور)، کتاب (بچه‌های کفیشه) خاطرات سردار مکی یازع از …

شهید سعید سیاح طاهری

جشنواره کتاب خوانی

نوشته شده در ساعت - 09 بهمن 1396

مسابقه کتابخوانی ۲۲هزارجلدی خاطرات قهرمانان همدانی دفاع مقدس با همکاری پرویز پرستویی و با نام شهید سعید سیاح طاهری در استان همدان آغاز شد.

این مسابقه یکی از بزرگترین مسابقات کتابخوانی دفاع مقدس کشور است که در بین معلمان و دبیران استان همدان …